Oświadczenie prawne

KP Prosperity Sp. z o.o.

Plac Kaszubski 8/311
81-350 Gdynia, Polska

T: +48 58 3505 119

Sąd rejonowy: Gdynia
Dyrektor generalny: Romana Putyra
Siedziba firmy: Gdynia
Numer rejestracyjny firmy: 0000362344
Nr VAT: PL9730984522

Informacje prawne i warunki korzystania z usług

Treść zawarta na stronach internetowych firmy KP Prosperity Sp. z o.o. stanowi chronioną prawem autorskim własność firmy KP Prosperity Sp. z o.o. © i jest udostępniana użytkowników w formie „takiej, jaka jest” oraz „w miarę jej dostępności”. Wszelkie zawarte w witrynie firmy informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez wcześniejszego uprzedzenia. KP Prosperity może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w witrynie, w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Użytkownikowi nie wolno jednak rozprowadzać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani używać ww. materiałów w celach publicznych lub komercyjnych, bez wyraźnej pisemnej zgody KP Prosperity. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w pobranych materiałach muszą zostać w nich zachowane.

Przesyłanie wiadomości do któregokolwiek z naszych serwerów za pośrednictwem witryny internetowej KP Prosperity oznacza, że użytkownik zgadza się na następujące warunki:

  1. Materiał nie może zawierać żadnych elementów, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób nie nadają się do publikacji
  2. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań, żeby przeprowadzić skanowanie materiału w poszukiwaniu wirusów, a także usunąć wszelkie wirusy lub inne szkodliwe czy niszczące elementy przed przesłaniem jakichkolwiek wiadomości lub dokumentów

Oferta cenowa

Oferty cenowe firmy KP Prosperity Sp. z o.o. są oparte na stawkach, taryfach i kursach wymiany (niewiążące do czasu zawarcia umowy) obowiązujących w dniu wyceny. Wszelkie podjęte przez firmę działania podlegają standardowym warunkom firm spedycyjnych, które obowiązują w kraju, w którym zaangażowany spedytor ma siedzibę, w ich obowiązującym brzmieniu. Informacje o czasie oraz terminach dostawy należy interpretować jako niewiążące. KP Prosperity Sp. z o.o. nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia ani jakiekolwiek kary. Transport naziemny może zostać zastąpiony przez transport lotniczy lub morski na uzgodnionych częściach trasy. Odpowiedzialność firmy w żadnym przypadku nie wykracza poza granice określone przez Konwencję warszawską, Konwencję Montrealską, Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Konwencję międzynarodową o przewozie towarów kolejami (CIM) lub warunki określone w listach przewozowych. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktury są wymagalne z chwilą ich otrzymania. Klient zostanie obciążony wszelkimi wydatkami wynikającymi z braku płatności.

Scroll to Top
Call Now Button