Polityka dotycząca plików cookie

KP Prosperity Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić jakość korzystania z witryny //kpprosperity.com/. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie jest częścią Polityki prywatności KP Prosperity Sp. z o.o. i dotyczy wykorzystania plików cookie w interakcji między urządzeniem a witryną firmy. Firma zapewnia również podstawowe informacje na temat usług, z których może korzystać, zapewnianych przez strony trzecie, które także mogą korzystać z plików cookie w ramach dostarczanych usługi, ale nie są objęte polityką firmy.

Jeśli użytkownik nie chce zezwolić na wykorzystanie plików cookie, musi skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookie z witryny //kpprosperity.com/, ale powinien być przy tym świadomy, że taki brak zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że firma nie będzie w stanie dostarczyć mu niektórych treści i usług, które go interesują.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to niewielkie pliki (niewielka ilość danych) przechowywane przez witrynę na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania witryny, zwykle zawierające informacje o samej witrynie, unikalny identyfikator, który pozwala witrynie rozpoznać przeglądarkę użytkownika przy kolejnej wizycie, a także dodatkowe dane, które służą celom poszczególnych rodzajów plików cookie i utrzymaniu samych plików cookie.

Pliki cookie umożliwiają działanie niektórych funkcji (np. logowania), śledzenie sposobu korzystania z witryny (np. analiza danych), zapisywanie ustawień użytkownika (np. informacji o strefie czasowej, preferencji dotyczących powiadomień) oraz personalizowanie treści (np. reklamy, język).

Pliki cookie umieszczane na urządzeniu użytkownika przez odwiedzaną witrynę internetową są zwykle określane jako „własne pliki cookie” witryny i zazwyczaj śledzą one wyłącznie aktywność użytkowników w ramach danej witryny. Pliki cookie umieszczane na urządzeniach użytkowników przez inne witryny i firmy (tzn. strony trzecie) nazywane są „plikami cookie stron trzecich” i mogą być używane do śledzenia aktywności użytkowników na innych stronach internetowych korzystających z tej samej usługi strony trzeciej.

Rodzaje plików cookie i sposób ich wykorzystania

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla korzystania z witryny internetowej, umożliwiając zapewnianie podstawowych funkcji, takich jak logowanie, zarządzanie kontami, obsługa koszyka z zakupami oraz przetwarzanie płatności. Nie używamy tego typu plików cookie na naszej stronie.

Pliki cookie analizujące działanie witryny

Pliki cookie analizujące działanie witryny służą do śledzenia sposobu korzystania z witryny przez osoby, które ją odwiedzają, przy czym pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkowników. Zazwyczaj przetwarzane przez nie dane są anonimowe i zostają zagregowane razem z informacjami dotyczącymi wszystkich użytkowników witryny, aby ułatwić firmom lepsze zrozumienie trendów dotyczących odwiedzin, identyfikować i diagnozować problemy lub błędy, które mogą napotkać użytkownicy, i podejmować lepsze decyzje strategiczne w zakresie poprawy komfortu korzystania z witryny. Ten rodzaj plików cookie może być umieszczany na urządzeniach przez odwiedzaną witrynę internetową (własne pliki) lub przez usługi stron trzecich. Firma KP Prosperity Sp. z o.o. używa plików cookie analizujących działanie jej witryny.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie służą do zbierania informacji o urządzeniach użytkowników witryny i wszelkich ustawieniach, które można skonfigurować w odwiedzanej witrynie (np. ustawieniach języka i strefy czasowej). Dzięki tym informacjom witryny mogą dostarczać dostosowane, ulepszone lub zoptymalizowane treści i usługi. Ten rodzaj plików cookie może być umieszczany na urządzeniach przez odwiedzaną witrynę internetową (własne pliki) lub przez usługę dostarczaną przez strony trzecie. KP Prosperity Sp. z o.o. używa funkcjonalnych plików cookie dla wybranych funkcji w ramach witryny firmy.

Reklamowe pliki cookie/ pliki cookie definiujące odbiorców

Reklamowe pliki cookie/ pliki cookie definiujące odbiorców są używane do określania, które treści promocyjne są bardziej istotne i odpowiednie dla danego użytkownika i jego zainteresowań. Witryny mogą wykorzystywać ten rodzaj plików cookie do dostarczania sprofilowanych reklam lub ograniczenia liczby wyświetleń konkretnych reklam. Pomaga to firmom poprawić skuteczność ich kampanii marketingowych, a także jakość prezentowanych treści. Ten rodzaj plików cookie może być umieszczany na urządzeniach przez odwiedzaną witrynę internetową (własne pliki) lub przez usługi stron trzecich. Reklamowe pliki cookie/ pliki cookie definiujące odbiorców umieszczane na urządzeniach użytkowników przez strony trzecie mogą być używane do śledzenia aktywności użytkowników na innych stronach internetowych korzystających z tej samej usługi strony trzeciej. KP Prosperity Sp. z o.o. nie używa tego typu plików cookie w swojej witrynie.

Pliki cookie stron trzecich w witrynie firmy

Witryny internetowe KP Prosperity Sp. z o.o. mogą korzystać z usług niezależnych firm i osób prywatnych – na przykład dostawców usług analitycznych i partnerów dostarczających treści. KP Prosperity Sp. z o.o. zapewnia takim stronom trzecim dostęp do wybranych informacji w celu wykonania przez nie określonych zadań w imieniu firmy. Strony te mogą również umieścić własne pliki cookie na urządzeniach użytkowników, które są wykorzystywane do świadczenia przez nie ww. usług. Pliki cookie stron trzecich mogą być używane do śledzenia aktywności użytkowników na innych stronach internetowych korzystających z tej samej usługi strony trzeciej. Ponieważ KP Prosperity Sp. z o.o. nie ma kontroli nad plikami cookie stron trzecich, nie są one objęte Polityką dotyczącą plików cookie firmy.

Zobowiązanie KP Prosperity Sp. z o.o. dotyczące ochrony prywatności danych przez strony trzecie

KP Prosperity Sp. z o.o. weryfikuje politykę prywatności wszystkich zewnętrznych dostawców przed zakontraktowaniem ich usług, aby upewnić się, że ich polityki dotyczące prywatności są zgodne z polityką KP Prosperity Sp. z o.o.  Firma nigdy nie będzie świadomie korzystać z usług stron trzecich, które nie gwarantują ochrony prywatności lub naruszają prywatność użytkowników witryny firmy.

Możliwość kontrolowania wykorzystania plików cookie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania

Jeśli użytkownik nie chce zezwolić na zapisywanie na jego urządzeniach plików cookie, musi skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookie niniejszej witryny. Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby domyślnie akceptować pliki cookie, ale można zaktualizować te ustawienia, aby całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie lub powiadamiać użytkownika, gdy witryna próbuje zapisać lub zaktualizować plik cookie.

Jeśli użytkownik przegląda strony internetowe z wielu urządzeń, konieczne może być zaktualizowanie tych ustawień na każdym urządzeniu.

Chociaż niektóre pliki cookie mogą być blokowane z zaledwie minimalnym wpływem na działanie witryny, zablokowanie wszystkich plików cookie może oznaczać, że uzyskanie dostępu do niektórych funkcji i treści w odwiedzanych witrynach stanie się niemożliwe.

Własne pliki cookie witryny

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizującej statystyki dotyczące odwiedzin stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkowników witryny, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku, gdy na danej witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, adresy te zostaną skrócone na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP może zostać najpierw przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Funkcja anonimizacji adresów IP działa w całej witrynie.

Google będzie korzystał z tych informacji, działając w imieniu operatora witryny internetowej, w celu przeprowadzenia analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością internetową i korzystaniem z Internetu.

Adres IP, który przeglądarka użytkownika przekazuje w ramach danych dostarczanych do usługi Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciw wobec korzystania z plików cookie poprzez wybór odpowiedniego ustawienia w przeglądarce, jednak należy przy tym pamiętać, że zablokowanie plików cookie możesz oznaczać brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności danej witryny. Można również zgłosić sprzeciw wobec bycia objętym śledzeniem przez usługę Google Analytics (skutek na przyszłość, nie działa wstecz), pobierając i instalując Dodatek blokujący Google Analytics dla aktualnie używanej przeglądarki: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Maps

www.kpprosperity.com wykorzystuje w ramach witryny wbudowaną usługę Google Maps. Niektóre dane mogą być przekazywane do Google Inc. Ustawienia dotyczące prywatności dla produktów firmy Google można zmienić pod następującym adresem: //www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Siteimprove

Następujące rodzaje plików cookie mogą zostać umieszczone w przeglądarce użytkowników niniejszej witryny podczas jej odwiedzania.

Nazwa pliku cookie: nmstat

Rodzaj pliku cookie: plik trwały – wygasa po upływie 1000 dni
Domena: www.kpprosperity.com

Ten plik cookie wykorzystywany jest do zapisywania informacji o tym, jak dany użytkownik korzysta z witryny. Służy do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny, na przykład informacji o tym, kiedy dany użytkownik odwiedził ostatnio witrynę. Informacje te są następnie wykorzystywane w celu poprawy komfortu korzystania z witryny. Ten plik cookie usługi Siteimprove Analytics zawiera losowo wygenerowany identyfikator używany do rozpoznawania przeglądarki w czasie przeglądania przez użytkownika zawartości witryny. Plik nie zawiera danych osobowych i służy wyłącznie do analizy danych dotyczących aktywności internetowej.

Nazwa pliku cookie: siteimproveses

Rodzaj pliku cookie: plik sesji
Domena: .siteimprove.com

Ten plik cookie służy wyłącznie do rejestrowania informacji dotyczących kolejności stron, na które użytkownik wchodzi w ramach witryny. Informacje te można wykorzystać w celu zmniejszenia liczby kliknięć, które musi wykonać użytkownik, aby przejść z jednego miejsca do drugiego, i umożliwienia odwiedzającym szybszego wyszukiwania odpowiednich informacji.

Nazwa pliku cookie: szcookiechoice

Rodzaj pliku cookie: plik sesji
Domena: .siteimprove.com

Ten plik cookie służy do określenia, czy dany użytkownik zezwolił na korzystanie z plików cookie czy je zablokował. Ta opcja funkcjonuje tylko wtedy, gdy używa się rozwiązania Siteimprove Cookie Info Banner

Nazwa pliku cookie: _cfduid

Rodzaj pliku cookie: plik trwały
Domena: .cloudflare.com

Plik cookie „_cfduid” jest wykorzystywany przez usługę CloudFlare do identyfikowania zaufanego ruchu internetowego. Nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej, ani też nie zapisuje w pliku cookie żadnych danych osobowych. Zobacz: Jak działa plik cookie CloudFlare cfduid?

Scroll to Top
Call Now Button